Sve što treba da znate o brendingu

Znate li šta tačno podrazumeva reč brend? Da li je brend isto što i brendiranje?

Brend je identitet proizvoda, usluge, događaja, organizacije, ili kompanije. U poslednje vreme, lični brending je takođe popularan, pa pojam brend može da se odnosi i na osobu, odnosno njenu reputaciju. Najčešće, brend uključuje logotip, ime i sveukupnu sliku koju neka kompanija predstavlja o sebi.

Otkrivamo vam u nastavku šta je još specifično za brending i zašto je bitan nevezano za delatnost kojom se bavite.

Šta je svrha brenda i zašto treba ulagati u brending?

Osnovna svrha brenda je da učini kompaniju, organizaciju, proizvod ili uslugu različitom od ostalih. Osim toga, svrha brendiranja je da se ostavi snažan i nezaboravan utisak kod kupaca ili korisnika usluga. Smatra se da dobar brending treba da obezbedi da kupac stvara jasne asocijacije na određenu kompaniju u svojoj svakodnevici. Na primer, vidi jarko crveno-žutu kombinaciju boja na nečijem šalu i pomisli na MekDonalds.

Takođe, kompanije koje ulažu u svoj brending, ili brending svojih produkata, mogu i da povećaju cenu svojih produkata. Brending može da pomogne vašoj kompaniji da izrazi svoje vrednosti, misiju i ciljeve kupcima i korisnicima usluga. Ovo je važno za izgrađivanje odnosa sa kupcima.

Na primer, ukoliko neka kompanija postane poznati domaći brend, a pritom svojim kampanjama šalje društveno angažovane poruke javnosti, njen glas će imati efekta u društvu, a publika koja deli slične vrednosti, postaće verna brendu.

Brend vam može pomoći da izgradite poverenje kod publike. Kad kupci imaju pozitivno iskustvo sa proizvodima ili uslugama kompanije, veća je verovatnoća da postati lojalni kupci i preporučiti vašu kompaniju i svojim prijateljima, poznanicima ili porodici.

Osim toga, jak brend može da pomogne kompaniji da unapredi poslovanje i uspostavi konkurentsku prednost na tržištu. Stvarajući prepoznatljiv imidž i pozicioniranje u glavama kupaca, kompanija se može izdvojiti od svojih konkurenata i veća je verovatnoća da će biti izabrana u odnosu na druge opcije. Ovo pomaže kompaniji da postigne dugoročni uspeh.

Mek simbol

Osnovni elementi brenda – šta ga razlikuje od konkurencije?

Postoji nekoliko elemenata koji su standardan deo svakog brenda, ali pri brendingu treba voditi računa jer uvek postoje izuzeci od pravila. Brending se izuzetno brzo menja, pa tako ono što je “vršilo posao” vašem brendu pre nekoliko godina, ne mora da znači da će biti uspešno i danas. No, ako se držimo tradicionalne definicije, ovo su osnovni elementi svakog brenda:

  • Ime – Ovo je reč ili sintagma koja se koristi za identifikaciju brenda. Pravilo je da treba da bude: unikatno i jedinstveno, pamtljivo i lako za izgovor.
  • Logotip – Vizuelni simbol, amblem brenda, koji treba da odražava što više toga o samom brendu.
  • Slogan – Kratka, pamtljiva rečenica ili sintagma koja sumira glavnu misiju ili vodilju određenog brenda. Ukoliko je kompanija internacionalna, važno je na vreme misliti i o razumljivosti imena i slogana na različitim jezicima kako ne bi došlo do smešnih greški u prevodu
  • Boja – Izuzetno važan element vizualnog brendiga, odnosno identiteta brenda. Može da se koristi da izazove određeno raspoloženje ili emocije, a takođe može da se koristi da napravi razliku od kompeticije.
  • Tipografija – stil i dizajn teksta koji se koristi na marketing materijalima. Treba da bude skladan tonu i ostalim aspektima brenda.
  • Vizualni identitet – grafici, vizuali, fotografije, plakati… Baš sve što vizualno predstavlja brend.
  • Ton – način na koji brend komunicira sa publikom, rečnik koji koristi. Može da bude ležeran, formalan, zanimljiv, autentičan… Glavno je da svuda treba da bude isti. Od reklame na TV, do letka koji promoviše novu ponudu.

Koje sve vrste brendinga postoje?

Mnogo je vrsta brendiga, ali najpopularnije i najduže prisutne su sledeće:

Brendiranje kompanije

Ovo se odnosi na brendiranje kompanije u celini. Ime brenda i elementi brendinga se koriste za predstavljanje kompanije i svih njenih proizvoda i usluga. Takođe, moć pripovedanja u marketingu je vrlo važna. Korporativni imidž se dugo gradi, ali ima i najvećeg uticaja. Kada je korporativni brend izgrađen, brendiranje proizvoda ili usluga same kompanije je dosta lakše i jednostavnije.

Brendiranje proizvoda

U pitanju je brendiranje određenog produkta, koje se koristi da bi se on razlikovao od drugih na tržištu. Veoma je važno da brendig proizvoda ne bude različit samo od konkurentskih proizvoda sličnog tipa, nego i od drugih proizvoda iste kompanije. Tek tada se može reći da je brending uspešan.

Lični brend

Lično brendiranje je stvaranje jedinstvenog imidža ili reputacije o sebi, a u određenoj oblasti ili industriji. Pojedinci koji svesno rade na ličnom brendingu uglavnom su prepoznatljiviji u svojim profesijama i baš kao i kod brendiga proizvoda – publika zna po čemu ih razlikuje od drugih koji se bave sličnim poslom i nude slične usluge.

Istorija brendinga – kada je nastao moderni brending?

Neka vrsta brendinga bila je prisutna još u drevnim civilizacijama. Na primer, upotreba simbola za žigosanje stoke, koja je služila da se označi vlasništvo nad istom, označava neku vrstu starog brendiranja.

Kada govorimo o modernom brendingu, među najranijim primerima ističe se 19. vek, kada su kompanije počele da koriste brendiranu ambalažu kako bi razlikovale svoje proizvode od onih koji su imali konkurenti. U 20. veku, brendiranje ide ruku pod ruku sa ostalim segmentima marketinga, uključujući nativno oglašavanje.

Kompanije sve više ulažu u istraživanje i razvoj, a sa ciljem stvaranja snažnih, nezaboravnih brendova, koji ostavljaju jak utisak i – donose profit. Danas je brendiranje neodvojiv deo marketinške strategije kompanije i predstavlja njenu srž.