Šta je lična zaštitna oprema i zašto nam je potrebna?

Radnik na građevini

Lična zaštitna oprema je oprema koja se koristi kako bi se razne opasnosti na radu sprečile ili svele na najmanju moguću meru. U ove opasnosti spadaju biološke, hemijske, radiološke, električne, mehaničke, fizičke i mnoge druge vrste opasnosti.

U nastavku dajemo pregled različitih vrsta radnih oprema, za šta su vam potrebne i kako se koriste.

Vrste radne opreme

Bilo da ste i sami radnik, ili imate firmu koja se bavi poslovima gde bi vaši radnici mogli da budu u opasnosti, bez obzira na sve standarde kontrole, ne možete eliminisati sve faktore rizika. Ovde se ističe značaj zaštitne opreme.

U ličnu zaštitnu opremu spadaju sve vrste radne opreme, a to obuhvata: radna odela, zaštitne naočari, kacige, šlemove, specijalne vrste cipela, rukavice i slično. Danas postoji i klasifikacija zaštitne opreme:

#1 Zaštita očiju i lica

Zaštita očiju se postiže nošenjem naočara posebno dizajniranih da pružaju zaštitu od prskajućih hemikalija, laserske radijacije, letećih ostataka i sličnog. Postoji više tipova zaštitnih naočara, a svaki od njih ima svoja ograničenja u zavisnosti od toga za šta su namenjene. Potpuna zaštita za lice se postiže nošenjem štita za lice.

#2 Zaštita sluha

Radnike od povišene buke štite čepovi i slušalice. Većina antifona (zaštitnih slušalica) ima podesivu traku pa se one mogu staviti preko šlema.

#3 Zaštita disajnih orana

Ova vrsta zaštite obuhvata razne vrste respiratora, kao i hirurške maske kako bi se sprečilo udisanje štetnih materija.

#4 Zaštita šaka i ruku

Adekvatna zaštita ruku zahteva dobar odabir rukavica. Ni jedan tip rukavica nije otporan na sve vrste hemikalija, pa ih treba koristiti za onu namenu za koju su i dizajnirane. Takođe je važno napomenuti da rukavice vremenom gube na svojoj zaštitnoj funkciji, te se moraju redovno menjati.

#5 Zaštitna i radna odeća

Radna odeća obuhvata čitav spektar garderobe od kvalitetnih materijala koji su dizajnirani na način da istovremeno pruže zaštitu, ali i udobnost čime se omogućava efikasan rad. Zaštitna odeća se proizvodi od savremenih vodonepropusnih, paropropusnih tkanina i materijala koji su otporni na hladnoću, plamen, tečne hemikalije i mehanička oštećenja.

#6 Zaštitna i radna obuća

Najbitnije je da radna obuća bude odabrana prema vrsti okruženja i rizika od kojeg treba da štiti. Postoje one koje su otporne na vodu, toplotu, proklizavanje i slično.

Lična zaštitina oprema se koristi u kombinaciji sa opremom za bezbednost radnih prostora kako bi se radnicima obezbedili optimalni uslovi za rad i sprečile nezgode.

Radnik na građevini

Zašto je važna radna oprema?

Bez lične zaštitne opreme, izloženost ovim faktorima koji izazivaju opasnosti dovodi do povreda ili bolesti. Veliki broj industrija koristi različite vrste zaštitne opreme – medicinski radnici, hemijske i farmaceutske industrije, pa sve do građevinaca i ostalih delatnosti koje se bave grubim radovima.

Sva lična zaštitna oprema mora biti pažljvo dizajnirana i proizvedena, a mora i biti održavana na adekvatan način. Veličina svakog komada opreme mora odgovarati onome koji je nosi, jer je, u suprotnom, mala razlika između bezbedne pokrivenosti i opasne izloženosti.

Poslodavci su takođe dužni da obezbede redovne obuke po pitanju rukovanja radnom opremom, kao i po pitanju korišćenja raznih vrsta i brendova alata.

Istorija radne opreme

Radna oprema je stara koliko i sam rad – oduvek su radnici pronalazili načine da se zaštite od raznih vrsta povreda. Počeci korišćenja lične zaštitne opreme se vezuju za vojnike i razne vrste šlemova, kaciga i oklopa koje su nosili. Većina oklopa je bila preteška da bi bila praktična za nošenje, pa se dešavalo da ukoliko vojnik padne tokom borbi, ne može da ustane.

Osim za vojne potrebe, korišćenje radne opreme je poznato od davnih vremena kada su kovači koristili zaštitu za ruke, kecelje ili štitove kako ih ne bi spalio rastopljeni metal sa kojim su radili. Korišćenje zaštite u ovom periodu nije bilo obavezno, već su tek sredinom dvadesetog veka doneseni zakoni kojima se reguliše ova oblast.

Industrijska revolucija donosi razne promene po pitanju radne opreme.Od 18. veka kreću da se koriste prirodni materijali, među kojima su pamuk, metali, staklo i životinjska koža. Sa industrijskim razvojem i tehnološkim napretkom se razvijala i radna oprema, a ona koju danas koristimo se razvila u 20. veku.

Za šta sve nam je potrebna radna oprema?

Neka zanimanja je prosto nemoguće zamisliti bez upotrebe radne opreme, a to su aparati za varenje, ručne i motorne testere, mašine u proizvodnim delatnostima. Ali, i pored toga, radna oprema je često neizbežna i u nekim svakodnevnim aktivnostima.

Tako na primer, tiganj, lonac i svi kućni aparati kojima se kontinuirano rukuje uz kontakt sa vodom i visokim temperaturama zahtevaju upotrebu neke vrste radne opreme.

Osim za zaštitu svojih radnika, radna oprema ima još jednu zanimljivu i korisnu upotrebu – možete je koristiti kao način da reklamirate svoj biznis! Reklamna radna oprema odgovara širokom spektru delatnosti pa će vam istovremeno omogućiti sjajnu promociju i zadovoljstvo zaposlenih.

Nadamo se da vam je ovaj tekst poslužio i omogućio da naučite nešto više o radnoj opremi, neophodnosti njenog korišćenja, ali i o mnogim funkcijama koje ona obavlja, pored zaštitne.