Razlozi zbog kojih muškarci treba da posete urologa

Doktor u tirkiznoj uniformi

Čini se da je još nedovoljno razvijena svest o važnosti preventivnih pregleda za različite starosne grupe ili one koje su u riziku od oboljevanja od određenih bolesti. To otežava i činjenica da su odlasci kod ginekologa, posebno kod urologa kada su muškarci u pitanju i dalje neka vrsta tabu teme.

Ljudi se obično javljaju ovim lekarima specijalistima tek kada problemi koje imaju postanu kompleksni i kada ih ograničavaju u nekom svakodnevnom obavljanju životnih aktivnosti.

Reproduktivno zdravlje mušakaraca, pored mentalnog, i dalje je obavijeno velom stigme, predrasuda i neznanja. Stručnjaci i dalje akcenat stavljaju na preventivu i edukaciju svih starosnih grupa na ovu temu. Najveći razlog za to je činjenica da rana dijagnostika ima veliku važnost za ishod lečenja.

Kada se pomene urolog i pregled kod ovog lekara specijaliste najvećem broju ljudi će prva asocijacija biti problem sa prostatom. A šta je sa ostalim problemima i tegobama koje se mogu javiti?

Mladi se češće javljaju zbog infekcija usled nezaštićenih seksulanih odnosa – najčešće kondiloma

Iako se tehnologija i svest ljudi u modernom dobu razvila čini se da mladi i dalje nemaju dovoljno znanja kada je seksualno obrazovanje u pitanju. Nezaštićeni polni odnosi mogu da dovedu do polno prenosivih bolesti (blažih ili ozbiljnijih), a koje u svakom slučaju zahtevaju lečenje.

Jedna od najčešćih polno prenosivih bolesti kod oba pola jesu polne bradavice odnosno kondilomi koji su uzrokovani HPV virusnom infekcijom.

Muškarci se obično odmah po pojavi vidljivih simptoma panično javljaju lekaru radi dijagnostike i preporuke za dalje lečenje. A simptomi koji se javljaju odnose se na bradavice (male zaravnjene izrasline) koje zahvataju kožu i sluzokožu genitalija. Osim toga mogu se javiti krvni tragovi pri odnosu.

Dijagnostika se obavlja u urološkoj ordinaciji koji lekar će obaviti pregled i dati dalja uputstva i preporuke za postupanje. Lečenje u ovom slučaju je individualno i zavisi od brojnih faktora.

A jedna od najčešćih metoda koja se u praksi koristi jeste spaljivanje kondiloma. Ona predstavlja nehiruršku metodu, najčešće elektrokauterom ili radiotalasnim nožem, laserom.

Spaljivanje kondiloma primenjuje se kada su promene manje i kada se nalaze u spoljašnjem delu, kao i u slučaju kada ne zahvataju veliku površinu. Ovaj proces traje svega nekoliko minuta, oporavak od spaljivanja kondiloma je praktično trenutan, metoda je izuzetno efikasna i precizna, pri čemu nema neželjenih posledica, bola, krvarenja niti ožiljaka.

Kod muškaraca uklanjanje i spaljivanje kondiloma je važno jer se na ovaj način sprečava nastanak karcinoma penisa, analne regije ili grla.  Ali se sprečava i da se virusna infekcija ovog tipa prenese na partnerku, te dalje širenje infekcije.

Problemi sa mokrenjem

Zbog problema sa mokrenjem urologu se češće javljaju stariji muškarci, a što u najvećem broju slučajeva bude u bliskoj vezi sa uvećanjem prostate.

Simptomi koji u ovom slučaju nikako ne bi smeli biti zanemareni odnose se na otežano mokrenje uz naprezanje, konstantan osećaj pune ili neispražnjene bešike, slab i isprekidan mlaz, učestalije i urgentnije mokrenje i sl.

U ovom slučaju biće potrebno da se obave osnovne laboratorijske analize poput krvne slike kao i analize urina, po potrebi i urinokulture.

Za kompletnu kliničku sliku biće potrebno i uzimanje anamneze od pacijenta o simptomima i ranijim javljanjima lekaru, fizički pregled koji može uključivati i rektalni, dodatne laboratorijske analize (poput tumor markera PSA) i obavljanje ultrazvučnog pregleda.

Ako po proceni lekara prostata pravi problem, onda će možda biti potrebno izvršiti i dodatne analize poput uretrocistoskopije koja ima za cilj proveru nivoa opstrukcije koji prostata vrši na mokraćnu cev i bešiku.

U lečenju uvećane prostate (benigna hiperplazija) mogu pomoću lekovi, ili se ona, u skladu sa procenom, može lečiti hirurškim zahvatom koji može biti endoskopski ili klasični.

Kamen u bubregu

U odnosu na sve starosne grupe problem koji se često javlja jeste onaj koji izaziva niz neprijatnih i iznenadnih bolova i tegoba, a odnosi se na kamen u bubregu. U narodu poznat kao ,,napad bubrega“ ili ,,bubrežni napad“, stručno nazvan renalna kolika, zahteva hitnu posetu najbližoj ambulanti.

Iako se nekada simptomi koji ukazuju na ovaj problem mogu javiti u blažim verzijama, njihovo ignorisanje može dovesti do ozbiljnih problema, pa i eventualne hospitalizacije.

Kamen se češće stvara u inficiranom bubregu, a pored infekcije on se dalje može komplikovati. Kod težih oblika pored nesnosnog bola koji se širi duž kičmenog stuba, mogu se javiti povraćanje, pa i gubitak svesti.

Preventivno delovanje je najbolje, pa se kod grupa koje su u riziku preporučuje dovoljan unos tečnosti, redovno pražnjenje bešike, konzumiranje ciljanih čajnih napitaka. Kada dođe do tegoba lekar specijalista će vam propisati potrebnu terapiju.

U slučaju kada se kamen zaglavi u mokraćovodu ili mokraćnoj kesi potrebna je hitna operacija, a u ekstremnim slučajevima kod neblagovremenog reagovanja može se javiti toliko jak pritisak mokraće u bubregu da uništi rad tog bubrega zauvek.

Erektilna disfunkcija

Problemi sa erekcijom učestaliji su nego što se o tome priča, kako u javnosti tako i među muškarcima generalno.  I dalje je zastupljena nedovoljna edukovanost i osvešćenost kada je ova vrsta problema u pitanju. A simptomi koji se u ovom slučaju mogu javiti odnose se ne samo na poteškoće u dobijanju erekcije, već i u njenom održavanju, smanjenom interesu za seksualnu aktivnost kao i niskom samopoštovanju kao uzroku ili posledici toga.

Urolozi tvrde da se najčešći uzročnici erektilne disfunkcije mogu naći u povišenom nivou stresa, visokom krvnom pritisku, neželjenih efektima određenih lekova kao i psihički razlozi.

Iako za mnoge muškarce odlazak kod lekara može biti težak u smislu osećaja sramote i stida, te društvene stigme, to je jedini put da se otkrije uzrok i efikasno deluje na isti kako bi se postigli poželjni rezultati.

Pregled urologa u smislu ovog problema podrazumevao bi razgovor sa pacijentom, uzimanje anamnestičkih podataka, fizičkog pregleda a u skladu sa procenom mogu biti zatražene i dodatne laboratorijske analize koje pacijent treba da obavi.

Novija istraživanju pokazuju da se jedan od prvih signala kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa kod muškaraca upravo može naći u erektilnoj disfunkciji.

Treba imati na umu da dostupni podaci govore u prilog tome da je u čak 95% slučajeva erektila disfunkcija izlečiva. Zato ne treba odlagati pregled i problem, već blagovremeno reagovati i pratiti savete lekara.