Kako se nositi sa izazovima na poslu?

Put ka uspehu sačinjen je od raznih izazova i prepreka. Nema faze u poslovanju koja nije stresna, od pokretanja sopstvenog posla, preko traganja za saradnicima i plasiranja proizvoda ili usluga na tržište, ovo su kritične faze u poslovanju koje značajno utiču na stres.

Početnički koraci u poslovanju

Veliki je izazov pokretanje sopstvenog biznisa, obezbediće Vam finansijsku nezavisnost ali mora da prihvatite veliku odgovornost u poslovanju i činjenicu da će biti baš stresnih situacija. Upravo ta odgovornost i strah od neuspeha sprečavaju mnoge da pokrenu svoj biznis. Dobro je da proanalizirate razloge zbog kojih osećate strah, ako je primarni strah od moguće samokritike, to može biti i dobro po Vas. Strah može da bude pokretačka snaga za dobru pripremu prvih koraka u poslu. Videćete da se sa odmicanjem koraka ukoliko su dobro promišljeni nestaje strah. Ne birajte velike korake. Veliki koraci donose veliki posao ali su i veliki rizik. Ukoliko svakodnevno učinite neki mali korak u poslovanju oni neće biti pretnja Vašoj podsvesti a doneće uspeh, doduše mali, ali niz malih uspeha donosi veliki.

Kako se osloboditi stresa na samom početku poslovanja?

Otvaranje sopstvenog posla donosi niz organizacionih i administrativnih zadataka. Mnogo toga nepoznatog na početku može biti veoma stresno. Kako da se bez stresa približite svom poslovnom cilju? Odlučite se za male dnevne radnje koje su na nivou Vaših sposobnosti. Ovakav pristup donosi uspeh, bez previše izgubljenog vremena i uz minimalni stres. Kada vidite da Vas mali koraci vode ka napred, poslovno samopouzdanje će sigurno rasti, a stres će početi da nestaje. Poslovni uspesi na dnevnom nivou su najbolji oodgovor na pitanje: Kako se osloboditi stresa na samom početku poslovanja? Ima toliko priručnika na ovu temu, ali ono što se nauči na ličnom iskustvu mnogo je efikasnije od bilo koje lekcije u priručniku.

Nema uspešnog poslovanja bez uspešne komunikacije

Nisko samopouzdanje je ozbiljan hendikep čak i za one koji su svesni svoje stručnosti i sposobnosti. Kada shvatite da su vaše sposobnosti zaista vredne uspećete da pobedite strah i razvijete pozitivan unutrašnji dijalog koji ne ostavlja prostor za stres a ni za dilemu kako se osloboditi stresa. Put do tog unutrašnjeg balansa je mukotrpan, delom zavisi od urodjenih karakternih osobina a delom od veština koje se stiču. Urodjene osobine možete da korigujete ali ne možete da ih menjate, a veštine možete da stičete i nadogradjujete samo treba da budete spremni za rad i učenje. Razvoj govornih veština je jedan od ključnih faktora uspešnog poslovanja. Nema uspešnog poslovanja bez uspešne komunikacije. Moć poslovnog uspeha je samo u Vašim rukama, ako ste bili dovoljno odvažni da ideju pretvorite u biznis, onda ne potiskujte tu odvažnost zato što ona grabi ka uspehu, jačajte je razvojem dobrih veština koje će podići samopouzdanje.

Razvojem govornih veština u borbu za uspeh u poslovnoj komunikaciji

Govor je veština koja izdvaja čoveka u poslovnim krugovima. Prosečni pojedinci retko bivaju zapaženi a nezapaženo prolaze i njihove poslovne ideje, mogućnosti i kvaliteti. Ukoliko ovladate veštinom govora i javnog nastupa bićete iznad prosečnih pojedinaca u Vašim poslovnim krugovima. To znači da ćete u javnim nastupima pa i direktnoj verbalnoj komunikaciji umeti da jasno, glasno, razložno i argumentovano predstavite svoje poslovne ideje, da bez stresa nastupate pred klijentima, saradnicima i radnicima, da uspešno držite prodajne prezentacije pojedincima i grupama. Veština govora i samopouzdanje u javnom nastupu biće ključna razlika izmedju Vašeg poslovnog uspeha i neuspeha.

Kako da razvijate govorne veštine?

Slično fizičkim veštinama koje se razvijaju na efikasnim treninzima i govorne veštine se razvijaju na specifičnim treninzima. Na seminarima i obukama o javnim nastupima i veštinama govora steći ćete potrebna znanja iz ove oblasti i vežbaćete kako da stečeno znanje primenite u realnom poslovnom okruženju. Vežba ili praksa pred publikom je najbrži put razvoja jakog govorništva, neka to za početak bude pred manjom publikom, kako samopouzdanje raste sa njim u korak ići će i masovnost javnog nastupa. Javni nastupi su okidači velikog stresa, neka Vam tehnike disanja budu saveznici u rešavanju agonije zvane kako se osloboditi stresa. Vežbajte tehnike disanja i opuštanja koje će Vam pomoći da anulirate stres pred važne sastanke, razgovore i prezentacije. Poželjno je da se vodite veštinama dobrih govornika. Posmatrajte kako oni komuniciraju pa pokušajte da primenite te tehnike. Ne stidite se vežbanja ispred ogledala, to vežbanje mnogo pomaže. Samo dok stojite pred ogledalom upoznaćete sebe kao govornika, tek u odrazu možete da pratite svoju gestikulaciju i izražavanje dok govorite.

Izazovi kao prilika za rast i razvoj

Od prvih koraka postavite poslovanje na zdrave noge. Neka Vam izazovi budu podsticaj za poslovni rast i razvoj, usavršavanje i prevazilaženje svih prepreka. Kada doživite poslovne izazove kao pokretačku snagu a ne kamen spoticanje onda sete spremni da se sa njima uspešno nosite.