Porodična penzija i vanbračna zajednica: Uslovi i procedure

Često postavljano pitanje među građanima je vezano za prava na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama. Partneri u vanbračnim vezama često veruju da je dovoljno da imaju izjavu overenu kod notara ili izvod iz crkvene matične knjige venčanih kako bi priznali svoj status.

Međutim, zbog izmena u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, priznavanje vanbračne zajednice zahteva sprovođenje vanparničnog postupka.

Ovo može predstavljati stvarnu opasnost za gubitak porodične penzije, posebno ako nisu ispunjeni svi potrebni uslovi. Ovi uslovi se menjaju u zavisnosti od okolnosti u kojima je jedan od partnera preminuo.

Kako zakon definiše vanbračnu zajednicu

Vanbračna zajednica, ili kako je zakon naziva, „vanbračno partnerstvo,“ označava dugotrajno partnerstvo između muškarca i žene. U ovoj vezi nema takozvanih „bračnih smetnji,“ koje inače važe za brak.

Osoba koja se odluči za vanbračnu zajednicu ne može paralelno da bude u braku s drugom osobom. Takođe važi i pravilo da članovi ove zajednice ne smeju biti bliski krvni srodnici, slično kao što je to slučaj u braku.

Pravo na porodičnu penziju u vanbračnoj zajednici

Da biste ostvarili pravo na porodičnu penziju sa vanbračnim partnerom, uslovi su gotovo isti kao i za bračne parove.

Da bi se ispunili uslovi za penziju, preminuli vanbračni partner mora da ima najmanje pet godina staža osiguranja ili da zadovoljava uslove za prevremenu, odnosno invalidsku, starosnu ili ako je već bio korisnik starosne penzije.

Iako je ispunjenje barem jednog od ovih uslova dovoljno, izuzetak postoji u slučaju da je smrt proistekla iz povrede na radu ili profesionalne bolesti. U tom scenariju, pravo na porodičnu penziju se stiče nezavisno od dužine penzijskog staža umrlog vanbračnog partnera.

Pored ovih kriterijuma, da biste ostvarili pravo na porodičnu penziju, partner treba da ispuni i jedan od dva osnovna preduslova:

  1. Vanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine, ili
  2. Morate imati zajedničko dete.

Pravo na porodičnu penziju može se ostvariti i nakon prestanka vanbračne zajednice, pod uslovom da sudskom presudom bude utvrđeno pravo na izdržavanje.

Razlike i uslovi za žene i muškarce u vanbračnoj zajednici

Pravila za sticanje prava na porodičnu penziju se razlikuju između žena i muškaraca.

Ako ste žena, potrebno je da dostignete 53 godine za ostvarivanje penzije na osnovu vanbračnog partnera, osim u izuzetnim situacijama. Kod muškaraca, granica je postavljena na 58 godina života.

Obe strane mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju ako postanu nesposobni za rad do smrti ili u roku od godinu dana od smrti partnera. Takođe, pravo se može ostvariti ako nakon partnerove smrti ostane bar jedno dete s pravom na porodičnu penziju, uz obavezu partnera da ispunjava roditeljske dužnosti.

Ipak, čak i uz ispunjavanje ovih uslova, penzija nije garantovana u svim situacijama. Na primer, ako ženi pravo na porodičnu penziju prestane pre 53. godine, ali nakon 45. godine, može ponovo ostvariti pravo kad navrši 53. godine. No, ako pravo prestane pre njenih 45 godina, trajno gubi pravo na penziju.

Značajno je napomenuti da postoji i izuzetak za vojna lica u situacijama kada partner strada tokom vojnih dejstava.

Kako priznati vanbračnu zajednicu i odrediti obaveze izdržavanja?

Kako smo već pomenuli, za priznavanje vanbračne zajednice i određivanje obaveza izdržavanja, potrebno je pokrenuti vanparnični sudski postupak. Zato nije dovoljno samo overiti izjavu kod notara ili dostaviti izvod iz crkvene matične knjige venčanih.

Da biste započeli postupak, potrebno je da podnesete predlog nadležnom sudu radi utvrđivanja postojanja vanbračne zajednice. Vaš predmet će se voditi pod R upisnikom. Trošak predloga iznosi 390 dinara, a ista suma se plaća i za sudsku odluku. Ovakvi postupci obično su brži i jednostavniji od ostalih sudskih procesa.

Vaš zahtev treba podneti u filijali poslednjeg osiguranja, prema mestu prebivališta preminulog korisnika penzije. Ako je preminuli osiguranik ili korisnik prava radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na porodičnu penziju po osnovu inostranog staža odlučivaće se prema zakonima te države.

Kada se gubi pravo na porodičnu penziju u vanbračnoj zajednici?

Gubitak prava na porodičnu penziju često proističe iz toga kada primalac penzije odluči započeti radni odnos ili se posvetiti samostalnom ili poljoprivrednom radu. Ova obustava obično nosi privremeni karakter.

Međutim, postoje izuzeci od ovog pravila. Ako je mesečna ugovorena naknada manja od najniže osnovice osiguranja zaposlenih u vreme uplate doprinosa, tada isplata neće biti obustavljena.

Ukoliko primalac penzije želi dodatni prihod, slobodno se može angažovati na privremenim i povremenim poslovima, potpisivati ugovore o delu ili autorske ugovore, kao i druge vrste ugovora gde se za obavljeni posao prima naknada.

Ovde bi trebalo napomenuti i da, uprkos ovim pravilima, vanbračno partnerstvo između osoba istog pola u Srbiji još uvek nema zakonsko priznanje ili regulaciju. Zakon i dalje naglašava zajednicu muškarca i žene, kako kod definicije braka, tako i u slučaju vanbračnih partnerstava.