Објављено: Сре, мар 29th, 2017

СРПСКО СЛИКАРСТВО У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ХХ ВЕКА У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

 

на фотографији : слика Богдана Шупута – Из каменичког парка, сликано 1939.

Теме и идеје  – назив је сталне поставке слика српске уметности XX века у Галерији Матице српске. Српско сликарство од 1900 до 1941. године указује на идеје модерности у српској уметности прве четири деценије XX века, као и на њихову везу са историјским, политичким и друштвеним приликама у којима је настала.
Српско сликарство је у периоду између 1900. и 1941. године својим стилским тражењима и прогресивним трансформацијама, доследно уважавало формалну и језичку генезу главних токова модернизма уочљивог широм континента, иако често у временском раскораку у односу на брзи напредак европске модерне.

Пажљиво раслојавање тематских избора, обликовање специфичних наративних или идеолошких разлика издвајањем карактеристичних целина, баш као и нераскидива веза уметности и социјалних прилика, омогућили су уочавање, а потом и интерпретацију особености српског модернизма прве половине XX века, управо кроз његову тематску структуралност и њене посебности.
Стална поставка српске уметности XX века Теме и идеје. Српско сликарство 19001941. реализована је у сарадњи са др Симоном Чупић на основу концепта њене истоимене докторске тезе.

Изложена дела подељена су у три тематске целине Село, Град, Људи са намером да се представи морфологија ликовне поетике.

За радио Беседу о епохи и стилу сликарства у првој половини ХХ века, као и о српским сликарима и њиговим делима, заступљеним у сталној поставци Галерији Матице српске, говори Ксенија Плећаш  кустос историчар уметности галерије.