ПРОЗОР У СВЕТ – 18. емисија

Иако мислимо да знамо како је особама са било којим  инвалидитетом и искрено саосећамо са њима, да ли смо свесни свих проблема  којима је испуњен само један њихов дан? Висока технологија је у овом пољу била врло напредна и делотворна, чак и у нашој земљи научници и институти урадили су много одличних пројеката намењених управо лакшем функционисању људи који имају неки инвалидитет. На жалост политика економије или нечији профит чине ову степеницу непремостивом и недоступном онима којима би таква помоћ била  „прозор у свет“.  У овој емисији говори Александар Арсенин, стручњак за информационе технологије, и сам иницијатор и учесник пројеката намењеним особама са инвалидитетом.