ЛЕКАР ДУШЕ – ХРИШЋАНСКА ПСИХОЛОГИЈА (10. ЕМИСИЈА)

ТРАНСГЕНЕРАЦИЈСКИ ПРЕНОС – ПРЕНОС НАЧИНА ПОНАШАЊА, УВЕРЕЊА, ВРЕДНОСТИ СА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГЕНЕРАЦИЈУ

Да ли вам се дешава да у свом понашању, а касније и у браку, препознајете односе и понашањa типичнa за ваше родитеље? Да ли ваш однос са партнером, комуникација, начин на који проводите време у великој мери подсећају на однос ваших родитеља? Да ли приликом васпитавања деце примењујете сличан начин васпитавања који су користили ваши родитељи?  Као што од породице наслеђујемо гене, у исто време наслеђујемо и одређене начине понашања, сетове уверења, вредности и ставовe. Стога можемо говорити о преносу одређених образаца породичног функционисања са једне генерације на другу, односно можемо говорити о појави „трансгенерацијског преноса“. Када је то проблем и како нам то олакшава или отежава функционисaње сазнајемо од др Иване Михић, психолога, системског породичног психотерапеута и супервизора активности у Центру за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија.