Гост радија: мр Душица Грбић из Библиотеке Матице српске

ЗАШТИТА РАРИТЕТНИХ КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ

Библиотека Бачке епархије у Новом Саду садржи преко 6000 књига и преко 2500 периодичних публикација, од 15. до 20. века. Послове на уређењу, обради и заштити Библиотеке Епархије бачке отпочела је 1995. године Библиотека Матице српске, са циљем да допринесе попису, опису и заштити црквених и манастирских библиотека. У протеклом периоду све публикације су очишћене, физички распоређене, сигниране, инвентарисане и највећим делом електронски обрађене (преостају да се обраде рукописи и периодичне публикације) и започети су послови консервације и рестаурације, средствима Министарства културе и информисања. Урађена је  консервација и рестаурација 5 најстаријих штампаних књига у збирци из 16. века  и начињен предлог за рестаурацију рукописног Четворојеванђеља из 15. века. О овом великом подухвату за радио Беседу говорила је мр Душица Грбић, археографски саветник, помоћник управника за стару и ретку књигу и легате Библиотеке Матице српске.