ЧИП – ХРИШЋАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА, 8. емисија

Мишљење о етичким кодексима технологије данас је врло диференцирано и опречно. Генерализација проблема у било ком правцу доводи то тога да се један број корисника неког електронског система не осврће на потенцијалне ризике док други реагују готово хистерично. Чип и електронски системи генерисања података су управо тема о којој ће у овој емисији говорити отац Миленко Јеловац и Александар Арсенин.