Објављено: Чет, окт 6th, 2011

Водич за добар уџбеник

Прва емисија:
Стандарди квалитета уџбеника су захтеви , норме и критеријуми који би требало да испуне уџбеници, који се користе у школама Србије. Овај пројекат објављен је у књизи ВОДИЧ ЗА ДОБАР УЏБЕНИК изузетно значајан и вредан  водич за управе школа и просветне раднике.
Професор Душан Вујичић, главни и одговорни уредник издавачке куће ПЛАТОНЕУМ, издавач ове драгоцене публикације, говорио је о важности и значају стандарда уџбеника и о самом пројекту чији су аутори професор Иван Ивић, проф. Ана Пешикан и проф. Слободанка Антић.
У овој, првој од две емисије, говорила је и Софија Вујичић, директор издавачке куће Платонеум….

Друга емисија:
Стандарди квалитета уџбеника су захтеви , норме и критеријуми који би требало да испуне уџбеници, који се користе у школама Србије.
Овај пројекат објављен је у књизи ВОДИЧ ЗА ДОБАР УЏБЕНИК, групе аутора:  проф. Ивана Ивића, проф. Ане Пешикан који су били и саговорници у овој, другој емисији на тему стандарди уџбеника.
Домаћин емисије, рроф. Душан Вујичић, главни и одговорни уредник издавачке куће ПЛАТОНЕУМ, издавач ове публикације, навео је и неке од стандарда које добар уџбеник мора да испуни:
-Дужина реченице у уџбенику мора бити прилагођена узрасту уџбеника,
-У уџбенику не смеју постијати бесмислени и непрецизни задаци и и питања,
-Величина уџбеника, дебљина и квалитет папира мора бити прилагођен здравом и неометаном читању,
….. и још 40 стандарда….