Објављено: Чет, окт 6th, 2011

Факултет техничких наука

После 50 година од оснивања, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА или популарно ФТН, има организоване  студије из једанаест области на 62 акредитована студијска програма. Тиме се ФТН сврстава међу најразвијеније високошколске институције у земљи и региону.
Специфичност и оригиналност факултета чине и 62 предузећа у његовом саставу, која су остварила драгоцену везу између знања и праксе. Велику већину запослених у овим предузећима чине студенти и дипломци овог и сродних факултета.
О раду факултета и његовим специфичностима,  говорио је декан Факултета Техничких Наука, проф. др. Илија Ћосић, идејни покретач и носилац пројеката везаних за развој ове институције …..