Објављено: Пон, јун 20th, 2011

Средња машинска школа у Новом Саду

Средња машинска школа спада у највеће стручне школе у Новом Саду. Основна делатност школе је оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала.

Смерови  трогодишњег образовања су:

1. Аутомеханичар,
2. Аутолимар,
3. Бравар,
4. Инсталатер,
5. Механичар грејне и расхладне технике,
6. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења,
7. Оператер машинске обраде,
8. Златар.
Смерови  четворогодишњег образовања су:
1. Машински техничар,
2. Техничар за компјутерско управљање,
3. Машински техничар моторних возила,
4. Машински техничар за компјутерско конструисање,
5. Техничар за роботику.

О смеровима и предметима смо разговарали са Весном Живковић, помоћником директора, Миленком Mаксимовићем, професором стручних предмета, Александром Јанковим, наставиком практичне наставе као и учеником III године смера за роботику…